Δρ. Άγγελος Αγαθαγγέλου

Βιολόγος-Παλαιοντολόγος

Ο Δρ. Άγγελος Αγαθαγγέλου κατέχει Πτυχίο Βιολογίας με πιστοποίηση Περιβαλλοντικής
Κατεύθυνσης από το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και διδακτορικό δίπλωμα από
το Τμήμα Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου στο πρόγραμμα «Βιοποικιλότητα και
Οικολογία», με θέμα “INVESTIGATION OF THE MIDDLE MIOCENE -LATE PLIOCENE
ICHTHYOFAUNA AND PALAEOENVIROMENTAL RECONSTRUCTION OF CYPRUS ISLAND
(EASTERN MEDITERRANEAN)”. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την εξέλιξη
ψαριών στην ανατολική Μεσόγειο από το Μέσο Μειόκαινο μέχρι το Πλειόκαινο. Είναι καθηγητής
μέσης εκπαίδευσης από το 2007 μέχρι σήμερα.

The seminar will be conducted in Greek

Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2023 στις 8:00 µ.µ. ακριβώς

Διδακτική προσέγγιση του κεφαλαίου της Εξέλιξης Γ’ Λυκείου με απλά παραδείγματα

ABSTRACT

Κάποτε ο νομπελίστας γενετιστής François Jacob είπε: «Υπάρχουν πολλές γενικεύσεις στη
βιολογία, αλλά ελάχιστες πολύτιμες θεωρίες. Μεταξύ αυτών, η θεωρία της εξέλιξης είναι μακράν
η πιο σημαντική». Η θεωρία της εξέλιξης, ως αντικείμενο διδασκαλίας στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση, αποτελεί μεγάλη πρόκληση, καθώς διαφέρει από οποιαδήποτε άλλη ενότητα της
βιολογίας διδάσκουμε. Είναι σημαντικό να επικεντρωθούμε στις γενικές αρχές της Εξέλιξης, και
ιδιαίτερα στις διεργασίες της εξελικτικής αλλαγής που συντελούνται στους ζωντανούς
οργανισμούς, όπως στο ότι η φυσική επιλογή αποτελεί, μαζί με τις τυχαίες μεταλλάξεις, βασικό
μηχανισμό για την εξέλιξη των οργανισμών που διαφοροποιεί τα ποσοστά επιτυχίας των ατόμων
όσον αφορά την επιβίωση και την αναπαραγωγή τους σε συγκεκριμένο περιβάλλον και σε
συγκεκριμένο χρόνο. Αν κατανοήσουμε τον τρόπο που λειτουργεί η φυσική επιλογή, είναι
εύκολο στην τάξη να βοηθήσουμε τους μαθητές μας να αντιληφθούν πώς ένα ελκυστικό
χαρακτηριστικό στα αρσενικά άτομα (π.χ. ουρά παγωνιού, κέρατα ελαφιού κ.α), αποτελεί μοχλό
εξέλιξης, αφού τα καθιστά πιο θελκτικά στα θηλυκά άτομα (ώστε να ζευγαρώσουν και να
δημιουργήσουν περισσότερους απόγονους). Αυτή η παρουσίαση λοιπόν, έχει στόχο να
απλοποιήσει με πολλά παραδείγματα-ασκήσεις κάποιες βασικές πτυχές της ενότητας της
Εξέλιξης που διδάσκεται στο μάθημα της Βιολογίας Γ΄ Λυκείου.

 

For non-members-why not join us? You can participate in a vibrant scientific community that you can call home!

Spread the love

Similar Posts